For mer detaljerte produktparametere, mer omfattende teknisk veiledning, kan du kontakte oss direkte eller sende din e-post til oss, vi vil kontakte deg innen 24 timer.